Formularz zgłoszeniowy

Imię i Nazwisko

Adres:

Adres e-mail:

Skąd dowiedziałeś o kursie?


PESEL:

Data i miejsce urodzenia:

Numer telefonu:

Kurs na stopień i/lub (inna impreza):

Płeć:

Kobieta mężczyzna

Posiadany Stopień

Ilość wypływanych godzin:

Dnia wpłaciłem/łam zł na konto organizatora

warunkiem uczestnictwa jest wysłanie dowodu wpłaty w formie scanu lub printscreen na adres organizatora: szkolazeglarstwa@post.pl

Proszę zaznaczyć tylko w wypadku rejsów morskich!

Rejs:

Dojazd na własną rękę Dojazd zorganizowany

Treść wiadomości (opcjonalnie):