Młodszy Instruktor Żeglarstwa

Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa uprawnia do:

 

- Prowadzenie szkolenia żeglarskiego do posiadanego stopnia włącznie

 

- Członkostwo w Komisjach Egzaminacyjnych.

 

 

 

Warunki do uczestnictwa w kursie:

- wykaształcenie min średnie

- minimum stopień żeglarza jachtowego powyżej 1 roku.

 

Termin:

19.03 - 22.04

 

Osoby posiadające stopień żeglarza jachtowego muszą przed kursem zdać egzamin z materiału wymaganego w.w stopień.

Dlatego proponuję przed kursm 3- 4 dniowe szkolenie teoretyczno - praktyczne.

 

Czas trwania kursu to :

- 60 godzin zajęć praktycznych

- 30 godzin zajęć teoretycznych

 

 

Cena : w przygotowaniu

 

 

Zgłoszenia drogą mailową na adres : szkolazeglarstwa@post.pl