Wspólna Pasja

Szkoła Żeglarstwa ma przyjemność zaprosić Państwa do współpracy nad projektem mającym na celu naukę żeglarstwa dla osób niepełnosprawnych.

Pomysł nasz powstał już 3 lata temu, przez ten czas wraz z Fundacją ARKADIA, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 26 oraz Fundacją Dr. Clown realizowaliśmy różne imprezy mające na celu integrację środowiska żeglarskiego z osobami niepełnosprawnymi. Zrealizowaliśmy:

- 1- dniowe rejsy na Porcie Drzewnym w Toruniu na jachcie Flisak

- 2-dniowy biwak w ośrodku Kacze Bagno jesienią 2006,

- zimowe marsze na orientację ,

- biwak żeglarski dla Fundacji Dr. Clown

Program realizowany na imprezach przybliżył uczestnikom zasady bezpiecznej żeglugi, pokazał uroki żeglarstwa. Podopieczni poznali zasady dyscypliny jachtowej, zwyczaje i kulturę żeglarstwa.

W ciągu najbliższych 3 lat pragniemy w ramach naszego powstającego projektu zrealizować rejsy Jachtami typu Dezeta po polskich wodach śródlądowych.

Wybrane trasy rejsów to:

- spływ rzeką Wisłą

- rejsy po Mazurach

- spływ tzw pętlą Wielkopolską, powrót wzdłuż wybrzeża Bałtyku

Aby rejsy mogły przebiegać bezpiecznie, z satysfakcją dla uczestników chcemy zorganizować w okresie zimowo-wiosennym zajęcia oswajające z wodą o charakterze :

-zajęć na basenie

- rejsów szkoleniowych dla podopiecznych

Główne cele naszego projektu:

- kształtowanie postaw prozdrowotnych podczas zajęć żeglarskich - rozwijanie umiejętności manualnych podczas prac bosmańskich i pływaniu na żaglówkach,

- doskonalenie orientacji w czasie i przestrzeni, doskonalenie percepcji ruchowo - wzrokowej, określenia stron świata, określenia różnic wielkościowych i czasowych,

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego przebywania w wodzie i żaglówce,

- kształtowanie postaw prospołecznych podczas żeglowania, jako formy sportu i rekreacji, eliminowanie zachowań patologicznych,

- doskonalenie umiejętności wykorzystania wolnego czasu,

- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez przybliżanie historii polskiego jachtingu oraz marynistyki,

Aby nasz projekt został wprowadzony w życie potrzebujemy Państwa wsparcia w przygotowaniu zajęć oraz funduszy do jego realizacji, potrzebujemy sponsorów i wolontariuszy.